Strona / Kącik rodzica

Kącik rodzica

Upoważnienie do odbioru dziecka

Nieobecność dziecka

Przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dziecka w żłobku – najpóźniej w danym dniu do godziny 8:00.
Informować można poprzez:

;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020