Slide background

Cele

Chcemy, aby dzieci w Akademii stawały się samodzielne i pełne wiary we własne siły. wszechstronnie rozwijały się, by umiały nawiązywać relacje z innymi dziećmi i dorosłymi, by jasno i czytelnie wyrażały swoje pragnienia i uczucia, by stawały się samodzielne.

Slide background

Wizja

Nasi „absolwenci’ dzięki zdobytym umiejętnościom w Akademii opuszczając żłobek są przygotowani do podjęcia nauki i zabawy na kolejnym stopniu edukacji – w przedszkolu.

Rozwój

Aby zapewnić dziecku poczucie swobody i bezpieczeństwa bardzo przywiązujemy wagę do ciepłej i przyjaznej atmosfery. Do dzieci podchodzimy indywidualnie.

Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Nasz Zespół kładzie szczególny nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów oraz poszerzanie ich umiejętności. Powoduje lepsze rozumienie potrzeb dzieci oraz właściwą realizację celów dydaktycznych w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i postępów dziecka.

Niepubliczny Żłobek "Akademia Odkrywców" spełnia najwyższe wymagania Sanepidu, oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym został wpisany do ewidencji Żłobków Gminy Czerwonak

Czytaj więcej o nas....

;

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020